Agenda

Dinsdag 26 maart

Presentatie Agenda Democratisering Amsterdam

Coöperatief Amsterdam | Pakhuis de Zwijger

(c) gemeente Amsterdam

“Het vastleggen van buurtrechten, invoeren van buurtbegrotingen en -budgetten, en waar mogelijk in co-creatie met maatschappelijke partners en burgers nieuw beleid ontwikkelen”: de plannen van de gemeente Amsterdam op het gebied van democratisering en participatie zijn ambitieus te noemen. Hoe worden deze ambities in de komende jaren (verder) uitgerold, hoe ondersteunen deze plannen de vele bestaande burgerinitiatieven en co-creatie projecten in de stad; en wat is er nodig om de komende jaren de basis te leggen voor een coöperatieve stad? Een jaar na de verkiezingen presenteert wethouder Rutger Groot Wassink zijn beleid voor democratische vernieuwing en participatie in de stad. Daarnaast geven verschillende stadmakers vanuit gemeente en maatschappij een update over hun ervaringen met al lang(er)lopende co-creatie projecten in Amsterdam.

Met in dit programma onder anderen:

Rutger Groot Wassink Wethouder Sociale Zaken, Diversiteit en Democratisering Gemeente Amsterdam Melissa Valk Coalitie Wij Zijn Plein ’40-’45 Ahmet Can Voorzitter BIZ Plein 40-45 winkeliersvereniging Redouan Boussaid Omgevingsmanager Plein 40-45, Gemeente Amsterdam Jeroen Jonkers Projectmanager Vernieuwing Plein ’40-’45, Gemeente Amsterdam Saskia Bosnie Sociaal ondernemer en oprichter Sabo Advies bewonersparticipatie Mike Brantjes Hart Voor de K Buurt Mostafa el Filali Lucas Community

Tijdens dit programma presenteert wethouder Rutger Groot Wassink zijn Agenda voor Democratische vernieuwing: welke informatie is het afgelopen jaar opgehaald, en hoe gaat de gemeente haar plannen de komende jaren (verder) omzetten in concrete acties?

Daarnaast krijgen we een update van een aantal stadmakers uit de gemeente en maatschappij, over de projecten die zij al langere tijd uitvoeren. Welke stappen zijn er gemaakt, wat zijn de opgedane inzichten, en waar ligt ruimte voor verbetering?

© Peter Both.

Update #1: Plein ’40-’45

Als tweede plein van Nieuw West is Plein ’40-’45 dé ontmoetingsplek voor een grote groep bewoners en bezoekers. Maar het plein functioneert niet optimaal: er is eenzijdigheid in het winkel- en marktaanbod, de openbare ruimte is niet op orde en mist een heldere beeldtaal. Daarom trekt een groeiende coalitie van gebruikers van het plein (bewoners, ondernemers, professionals van de gemeente, winkelverhuur en woningvastgoed) met elkaar op, om op co-creatieve wijze aan de toekomst en leefbaarheid van het plein te werken.

Daarnaast is Plein ’40-’45 sinds begin 2018 de experimenteerruimte voor LabGov Nederland (Laboratorium for the Governance of the Commons Nederland), waar middels de Italiaanse Co-City methode bestaande activiteiten op en rond het plein worden versterkt, en krachtige nieuwe coalities worden gevormd.

Een update door o.a. Redouan Boussaid (omgevingsmanager Plein ’40-’45), Jeroen Jonkers (Projectmanager Vernieuwing Plein ’40-’45), Melissa Valk (coalitie Wij Zijn Plein ’40-’45) en Ahmet Can (voorzitter BIZ Plein ’40-’45 winkeliersvereniging).

© Hart voor de Kbuurt.

Update #2 K-buurt

In de Kbuurt in Amsterdam Zuid-Oost, waar begin 2018 nog een participatiestaking werd uitgeroepen door de bewoners vanwege de top-down opzet en uitvoer van het participatietraject van de gemeente, werd eind 2018 voor het eerst in een ontwikkelbuurt het participatieproces door de bewoners zelf vormgegeven. Dit gebeurde binnen een samenwerking tussen de gemeente Amsterdam, Stichting !WOON en het bewonerscollectief Hart voor de Kbuurt.

De 610.000 euro die voor de Kbuurt beschikbaar was gesteld (bestemd voor het doorvoeren van fysieke verbeteringen in de openbare ruimte), werd verdeeld over de ideeën die Hart voor de Kbuurt in de buurt had opgehaald. Niet door klassieke inspraakavonden te organiseren, maar door de buurt in te gaan om de wensen van de mensen te horen en het zelf-organiserend vermogen in de buurt te verhogen. Bijna alle (75) aangedragen werkbare ideeën, variërend van het plaatsen van bankjes, speeltuinen en verlichting op straat, kunnen worden uitgevoerd, met en voor de bewoners.

Een update door o.a. Mike Brantjes (Hart voor de Kbuurt) en Saskia Bosnie (Sabo advies bewonersparticipatie).

Aanmelden: Pakhuis de Zwijger

Donderdag 7 & vrijdag 8 maart 2019

Leren in de stad

Internationale Commons-sessie in het kader van het U!reka programma, georganiseerd door Hogeschool van Amsterdam en LabGov Nederland. Introducties door Menno Houtstra, initiatiefnemer Kaskantine en Foodcommons, Stan Majoor, directeur Uban Management (HvA) en Natalie van Loon, projectmanager Commons, gemeente Amsterdam. Uitwisseling van ervaringen met de vertegenwoordigers van de vier aanwezige hogescholen uit Helsinki, Gent, Frankfurt en Edinburgh over collaborative governance en co-creatie in de stad.

Sophie Bloemen, directeur European Commons Network, over de internationale commons ontwikkelingen en die van de lokale commons o.a. in Berlijn.
Jeroen Jonkers, projectmanager vernieuwing Plein ’40 ’45, legt uit hoe de LabGov-theorie in de praktijk werkt o.a. bij community building.
Redouan Boussaid toont Zero Waste project op Plein ’40 -’45, Nieuw West

© Het Nieuwe Tussen | Maaike Miedema

Vrijdag 5 oktober 2018

Celebrating Commons Conference Participants

Conference: “Celebrating Commons Scholarship”

Georgetown (USA), October 6th 2018

The Celebrating Commons Scholarship Conference at Georgetown Law, which was co-hosted by Sheila Foster (Professor, Georgetown Law and Public Policy), Brigham Daniels (Professor, BYU Law), and the International Association for the Study of the Commons, with the support of doctoral fellow Chrystie Flournoy Swiney (JD/ PhD (ABD)), from October 5-6, 2018 was a great success!  This two-day event brought together scholars and practitioners from around the globe to discuss the nuances, applications, and critiques of Commons Scholarship, which can be traced back to Garrett Hardin’s famous 1968 article on “The Tragedy of the Commons.” This article spawned a body of eclectic scholarship challenging, and in some cases refuting, Hardin’s conclusion that shared resources must be privatized or governmentalized in order to prevent their depletion.  Commons Scholarship focuses on alternative ways that collectivities of individuals and communities can and have come together to mutually enjoy and cooperatively utilize shared resources without falling prey to the “tragedy of the commons.”

This vibrant, well-attended, and extraordinarily multicultural conference included nearly fifty authors from over twenty different nations presenting over forty papers on a wide variety of interdisciplinary, and trans-disciplinary, topics.  Case studies were presented from Barbados, Brazil, Indonesia, Sub-Saharan Africa, Italy, Poland, Israel, Hawaii, and beyond, and topics ranged from “Indigenous Perspectives in the Commons,” to “Reconceiving the Commons,” to “The New Commons: Outer Space, Cyberspace, and Beyond.”  Various other panelists applied the Commons Framework to water, cities, the environment, technology, biodiversity, and the media; and the opening plenary featured three leading commons scholars, Professors Foster, Daniels, and Shi-Ling Hsu (Florida State University College of Law), who discussed the most recent innovations in commons theory.

Bron: https://labgov.georgetown.edu/events#